Read Ajants Books

3.93 - 3360 - 140 reviews

Read Ajants Books Online - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Read Books Ajants Online

Read Book Ajants Online author by Sophocles. Read or Download Ajants format Hardcover in 104 and Published --2008 by Zinātne.

Ajants
by: Sophocles in Hardcover, 104
Published --2008 by Zinātne

Ajants Šī ir viena no septiņām mūsu laikus sasniegušajām Sofokla traģēdijām, domājams, vecākā no tām. Ajants, Salamīnas ķēniņa Telamona dēls, pie Trojas ir grieķu varenākais karotājs pēc Ahilleja. Traģēdiju no sengrieķu valodas tulkojis un komentējis Ābrams Feldhūns. Māras Rikmanes ilustrācijas.

Reading Ajants Online - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.5 stars based on 97814 reviews

More Related Books

Orestes
Plutus
The Persians