Read Djela P. Vergila Marona Books

3.81 - 539 - 50 reviews

Read Djela P. Vergila Marona Books Online - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Read Books Djela P. Vergila Marona Online

Read Book Djela P. Vergila Marona Online author by Virgil. Read or Download Djela P. Vergila Marona format Hardcover in 454 and Published --1994 by Papir.

Djela P. Vergila Marona
by: Virgil in Hardcover, 454
Published --1994 by Papir

Djela P. Vergila Marona Cjeloviti Vergilijevi radovi - Ekloge, Georgike i Eneida - u prijevodu Tomislava Maretića.

"Ekloge" (poznate i kao "Bukolike") su deset ekloga / idila, najranijih Vergilijevih radova. To su relativno kratki alegorični dijalozi pastira, pisani po uzoru na Teokrita.

"Georgike" su didaktični ep o ratarstvu u četiri pjevanja (Ratarstvo, Voćarstvo, Stočarstvo, Pčelarstvo). Njihovo stvaranje bilo je potaknuto rimskim građanskim ratom koji je opustošio sela i poljoprivredu.

"Eneida" je Vergilijevo (nedovršeno) životno djelo. To je ep u dvanaest pjevanja koji opisuje grčkog heroja Eneju koji bježi iz Troje i dolazi na Apeninski poluotok gdje zasniva rod budućih rimskih careva.

Reading Djela P. Vergila Marona Online - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.5 stars based on 75289 reviews