Read And the Mountains Echoed Books

4.05 - 269436 - 26505 reviews

Read And the Mountains Echoed Books Online - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Read Books And the Mountains Echoed Online

Read Book And the Mountains Echoed Online author by Khaled Hosseini. Read or Download And the Mountains Echoed format Hardcover in 404 and Published 21-5-2013 by Riverhead Books.

And the Mountains Echoed
by: Khaled Hosseini in Hardcover, 404
Published 21-5-2013 by Riverhead Books

And the Mountains Echoed و کوهستان به طنین آمد نام یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های نویسنده و پزشک آمریکایی-افغانستانی خالد حسینی است.
خالد حسینی شاید موفق‌ترین نویسنده‌ی افغانستانی باشد. او توانسته است با زبانی شاعرانه محیط و مسائل افغانستان را به مخاطبش بشناساند. داستان کتاب صوتی «و کوهستان به طنین آمد»، جایی حوالی سال 1952 آغاز می‌شود. یک کشاورز فقیر به نام صبور تصمیم می‌گیرد تا برای ادامه‌ی زندگی، دختر سه ساله‌اش پری را به زوج ثروتمند و بدون فرزندی در کابل بفروشد. برادر ده ساله‌ی پری با نام عبدلله با شنیدن این خبر ویران می‌شود. فصل های دیگر داستان، هر کدام از زبان یکی از شخصیت‌ها روایت می‌شود. زمان داستان سه دوره‌ی پیش از جنگ، جنگ و پس از جنگ افغانستان را شامل می‌شود.
استقبال بسیار خوبی بعد از انتشار این کتاب در امریکا به عمل آمد و باعث شد تا و کوهستان به طنین آمد در میان ۱۰ کتاب پرفروش امریکا قرار بگیرد. این استقبال بعد از انتشار آن نیز ادامه یافت به طوری که در ۵ ماه ابتدایی انتشار، بیش از ۳ میلیون نسخه از این کتاب به فروش رفت.
در کتاب صوتی و کوهستان به طنین آمد، با عاطفه‌ی خواهر و برادری روبروایم. در این کتاب، عواطف انسانی بیشتر از سایر آثار خالد حسینی دیده می‌شود.

Reading And the Mountains Echoed Online - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.5 stars based on 58385 reviews