Read Escriptors Mallorquins Contemporanis En Catala: Antoni Maria Alcover I Sureda, Maria Antonia Oliver Cabrer, Llorenc Vidal Vidal Books

0.00 - 0 - 0 reviews

Read Books Escriptors Mallorquins Contemporanis En Catala: Antoni Maria Alcover I Sureda, Maria Antonia Oliver Cabrer, Llorenc Vidal Vidal Online

Read Book Escriptors Mallorquins Contemporanis En Catala: Antoni Maria Alcover I Sureda, Maria Antonia Oliver Cabrer, Llorenc Vidal Vidal Online author by Source Wikipedia. Read or Download Escriptors Mallorquins Contemporanis En Catala: Antoni Maria Alcover I Sureda, Maria Antonia Oliver Cabrer, Llorenc Vidal Vidal format Paperback in and Published 4-8-2011 by Books LLC, Wiki Series.

Escriptors Mallorquins Contemporanis En Catala: Antoni Maria Alcover I Sureda, Maria Antonia Oliver Cabrer, Llorenc Vidal Vidal
by: Source Wikipedia in Paperback,
Published 4-8-2011 by Books LLC, Wiki Series

Escriptors Mallorquins Contemporanis En Catala: Antoni Maria Alcover I Sureda, Maria Antonia Oliver Cabrer, Llorenc Vidal Vidal Font: Wikipedia. Pagines: 29. Capitols: Antoni Maria Alcover i Sureda, Maria Antonia Oliver Cabrer, Llorenc Vidal Vidal, Baltasar Porcel i Pujol, Pere Capella i Roca, Miquel Dolc Dolc, Gabriel Janer Manila, Sebastia Gelabert Riera, Josep Sureda i Blanes, Miquel Costa i Llobera, Josep Massot i Muntaner, Llorenc Moya Gilabert, Miquel Bezares Portell, Biel Mesquida Amengual, Miquel Ferra i Martorell, Francesc Sureda i Blanes, Lluis Juncosa, Antonia Vicens i Picornell, Joan Buades Beltran, Josep Antoni Calvo Femenies, Jaume Vidal Alcover, Damia Pons Pons, Gabriel Galmes Truyols, Llorenc Capella i Fornes, Josep Melia Pericas, Guillem Frontera i Pascual, Guillem Fullana i Hada d'Efak, Sebastia Alzamora i Martin, Bartomeu Bennassar Vicenc, Miquel Bauca Rossello, Blai Bonet Rigo, Antoni Mus i Lopez, Joan Mas i Bauca, Gabriel Barcelo i Bover, Miquel Angel Riera Nadal, Jaume Santandreu Sureda, Ramon Pico i Campamar, Josep Alberti Morey, Xesc Forteza Forteza, Pere Antoni Pons Tortella, Hilari de Cara, Joan Perello Ginard, Miquel Angel Vidal Pons, Gabriel Florit Ferrer, Jaume Mesquida, Antoni Oliver, Francesc Bonafe Barcelo, Albert Herranz Hammer, Jaume Mateu i Marti. Extracte: Mossen Antoni Maria Alcover i Sureda (Santa Cirga, Manacor, 1862 - Palma, 1932) fou un escriptor mallorqui modernista, eclesiastic, linguista, folklorista, dissenyador de diverses esglesies i capelles i publicista. Molt popular arreu dels Paisos Catalans per la seva tasca a favor de la llengua catalana, fou anomenat apostol de la llengua. Les principals obres d'Antoni M. Alcover foren el Diccionari catala-valencia-balear, el recull Aplec de rondalles mallorquines d'en Jordi des Raco, La flexio verbal en els dialectes catalans i la direccio i financament de l'Edicio de les Obres de Ramon Llull. Va neixer el 1862 a Santacirga, possesio situada entre Manacor i Portocristo, fill d'Antoni Alcover i Catalina Sureda, pagesos benestants. Despres d'estudiar llatinitat es trasllada, als 15 anys a Palma per est...

Reading Escriptors Mallorquins Contemporanis En Catala: Antoni Maria Alcover I Sureda, Maria Antonia Oliver Cabrer, Llorenc Vidal Vidal Online - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.5 stars based on 3800 reviews

More Related Books